Home » Nieuws » Woordje van het bestuur !

Woordje van het bestuur !

Gepubliceerd op 18 juni 2020 om 16:22

Beste sponsor, beste sympathisant,

 

Wij hopen dat het goed gaat met u in deze wel zeer eigenaardige periode. Met dit kort schrijven willen we u op de hoogte brengen van het reilen en zeilen in onze basketbalclub.

 

We blikken terug op een geslaagd seizoen dat spijtig genoeg te vroeg moest stopgezet worden omwille van de coronacrisis. Het minpunt van het voorbij seizoen is misschien wel het zakken van onze senioren heren B naar 4e provinciale (mede omwille van het plotse stopzetten van het seizoen waardoor de ingezette remonte net niet op tijd kwam) maar daartegenover staan verschillende pluspunten zoals de promotie van onze senioren dames A naar 1e provinciale. En alhoewel men geen kampioenstitels toewijst vanuit basket Vlaanderen, zijn onze dames, die geen enkele verliesmatch hadden, voor ons de terechte kampioenen.

 

Een ander pluspunt is ook de verderzetting van de groei van de club met name in de jeugdreeksen; niet enkel in kwantiteit maar ook in kwaliteit. Getuige hiervan is de deelname van drie spelers (t.o.v. één speler vorig jaar) van HBBC aan het project van Kempen United. Deze samenwerking tussen HBBC en Kempen United betekent niet alleen dat we spelers op een hoger niveau kunnen laten aantreden maar vanaf volgend jaar huisvesten we daardoor ook een extra jeugdploeg (U14) die op het één na hoogste niveau acteert (niveau 2). We hopen dat dit motiverend zal werken voor de verschillende jeugdspelers in de club. Ook zullen v.a. volgend seizoen bijna al onze jeugdploegen spelen op het provinciaal niveau (niveau 3) en niet langer op het regionaal niveau (niveau 4). Daar we verder willen inzetten op onze jeugd, zijn we ook zeer blij dat we kunnen aankondigen dat Jan Wuyts onze nieuwe jeugdcoördinator is. Jan heeft al heel wat watertjes doorzwommen en we zijn ervan overtuigd dat we samen met hem onze jeugdopleiding naar een nog hoger niveau kunnen tillen.

 

Om het doorgroeien van onze jeugd naar de senioren mogelijk te maken, hebben we besloten om vanaf volgend jaar de rol van onze senioren heren A en B ploegen bij te sturen en dit na goedbevinden van de meerderheid van onze senioren. Zo wordt onze B-ploeg een opleidingsploeg waarin we onze jeugdspelers alle kansen willen geven; en dat mede onder leiding van enkele anciens. Onze A-ploeg bestaat uit vele ouwe getrouwe gezichten en zal aangevuld worden met spelers uit onze opleidingsploeg en dit onder de deskundige leiding van Geert Eeraerts; de nieuwe coach van onze senioren heren A ploeg. De keerzijde van de medaille is echter dat er enkele spelers zijn die in een reactie daarop ‘Basketbal Academie Herentals’, een nieuwe club in Herentals spelende in Sport Vlaanderen, opgericht hebben. Wij betreuren het feit dat dit zonder verder overleg gebeurd is en wensen te benadrukken dat dit geen initiatief is van HBBC en volledig losstaat van onze werking.

 

Desondanks enkele hindernissen op het parcours, zijn we ervan overtuigd dat we wederom enkele belangrijke stappen gezet hebben in de verdere uitbouw van onze club en dat mede dankzij jullie steun.

 

 

Namens het hoofdbestuur,

 

Niel Hens

Voorzitter KHBBC


«   »