Jeugdcoördinatie

Taken van de jeugdcoördinator

De taken van de jeugdcoördinator zijn:

  • De visie van de jeugdopleiding mee uitstippelen/ondersteunen en erover waken dat deze visie wordt toegepast door de trainers,
  • Opvolging BFP (Basket Fundamentals Plan ) per ploeg en trainer,
  • Indeling van de ploegen in de verschillende reeksen, samen met het jeugdbestuur,
  • Organiseren van workshops (4 per seizoen),
  • Organiseren van sportstages voor alle jeugdploegen (2 per seizoen),
  • Evalueren van de vorderingen van de jeugdspelers mede op basis van de evaluatiefiches en indien nodig bijsturen (halfjaarlijks) van het opleidingsprogramma (BFP) en / of aanpak trainer,
  • Evalueren van de trainers,
  • Leiden van maandelijkse trainersvergaderingen, waarin o.a. didactiek en techniek besproken wordt, gezocht wordt naar oplossingen bij eventuele problemen, richtlijnen aan trainers worden gegeven...
  • Bijwonen van de jeugdbestuursvergaderingen,
  • Bijwonen van wedstrijden (minimum elke ploeg éénmaal per maand)

Workshops en stages

De keuzes van de thema’s op Workshops en stage dienen vooraf besproken te worden, zodat deze tijdig kunnen voorbereid worden.

Mogelijkheid om op Workshops mensen van buitenaf te laten komen voor specifieke thema’s, zoals shot, teamdefense, …

Documentatie en benodigdheden

Video, DVD, boeken, … te bekomen bij Mich Meir. Benodigdheden: vragen aan materiaalmeester

Financiën

Regelen via de penningmeester