Introductie

De Herentalse Basketbalclub werd gesticht op 1 januari 1955 door de heren M. Cromeecke, Dr Cromeecke, C. Moorkens, Geuens R., De Prince G., L. Jansen, K. Leysen en R. Mens en trad toe tot de Koninklijke Belgische Basketbalbond op 3 mei 1955.

Het opzet was basketbal te promoten in de Kempen door een groep mensen, gedeeltelijk afkomstig van Lier en aangevuld met mensen van Herentals. Hoofddoel was de club uit te bouwen tot een basketbalvereniging voor Herentals, met deelname van zoveel mogelijk bewoners van Herentals.

Verwezelijkingen of speciale manifestaties

De club is uitgegroeid tot een dynamische club met aandacht voor opleiding van jeugd uit eigen streek, gebaseerd op volgende visie:

 • Een sportvereniging uitbouwen, dynamisch, met de nodige realiteitszin op sportief gebied, waar een sterke aandacht is voor de sociale activiteiten binnen de club om het verenigingsleven te promoten
 • Een sportvereniging uitbouwen, waar ook aandacht wordt besteed aan de persoonlijke vorming van de spelers
 • Een sportvereniging uitbouwen met sterke aandacht voor jeugdopleiding om op sportief vlak een waarborg voor de toekomst te hebben
 • Een sportvereniging met een gezonde financiële structuur uitbouwen, waardoor continuïteit naar de toekomst gewaarborgd blijft
 • Medewerking activiteiten Stad Herentals
  • Viering 750-jarig bestaan
  • Promotie sportclubs stad
  • Vertegenwoordiging sportraad sinds oprichting sportraad Herentals
  • Kerstmarkt
  • ...
 • Propagandawedstrijden
 • Jeugd-basketstages en sportkampen
 • Oprichting basketschool voor initiatie jonge spelers
 • Deelname Open Deur dagen scholen voor basket-promotie
 • Opleidingen voor officiële functies basketbal
 • Festiviteiten
  • OPEN-UP fuif met Oudjaarsavond in centrum Herentals
  • Zomer Barbecue
  • Brueghel –avond
  • Eetdag
  • Sponsortornooi

De Herentalse Basketbalclub is een dynamische club met een actieve jeugdwerking. De club investeert duidelijk in de eigen spelers van Herentals en naburige gemeentes, om ze op te leiden tot volwaardige seniors en trainers om jeugdopleiding te kunnen geven.

Zij werken regelmatig actief mee aan de sportkampen, welke door de Herentalse sportdienst worden opgezet tijdens schoolvakanties.

Zelf organiseren zij sportstages of nemen deel aan stages georganiseerd door andere clubs.

Het bestuur werd enkele jaren geleden uitgebreid en gereorganiseerd, meer specifiek werd een jeugdbestuur opgericht om de coördinatie en begeleiding te optimaliseren. De Herentalse basketbalclub is een vaste waarde geworden in Herentals; zij staan voor dynamisme, jeugdigheid, fair-play en samenhorigheid.