Home » Informatie » GDPR toestemming

Toestemmingsformulier GDPR

Gelet op de GDPR (of AVG) wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy willen
wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen i.v.m. het gebruik van uw gegevens op sociale media en onze website.

Gelieve hieronder uw keuze aan te vinken.
Deze toestemming is geldig tot augustus 2022.